Projekti


Projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

SIA IBD Consulting 2018. gada 19.septembrī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2018/163 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).

See How to Grow Your Customer Base Worldwide

BOOK A CALL