Piedalieties 20 minūšu vebinārā latviski!


Starptautiskais tirgus sniedz gandrīz neierobežotas izaugsmes iespējas, taču sekmīgai pārdošanai ir kritiski svarīgi izstrādāt precīzu stratēģiju, ieviest modernus mārketinga un pārdošanas procesus, kā arī prasmīgi izmantot modernās mārketinga tehnoloģijas.

Uzziniet pamatprincipus kā B2B pircēji pērk!


Šajā vebinārā mēs apskatīsim:

- ar ko atšķiras starptautiskā pārdošana no pārdošanas vietējā tirgū;
- kā ir mainījusies pircēju uzvedība un lēmumu pieņemšanas process;
- kā izvērtēt potenciālus tirgus, noteikt mērķa klientus un jūsu produkta pircējus;
- kas ir pirkšanas ceļš un kāda ir tā nozīme pārdošanas procesā;
- kas ir Digitālais Pārdošanas Dzinējs un kādi ir tā izveidošanas fāzes;
- kas ir produkta stratēģijas, klientu piesaistes, klientu iesaistes un klientu izvērtēšanas pamatelementi;
- kā izveidot sekmīgu Digitālo Pārdošanas Dzinēju jūsu uzņēmumā.


BOOK A CALL