IBD Consulting izmanto ERAF fondus

Featured posts

Ready to unlock your growth?

Share:

SIA IBD Consulting 2018. gada 19.septembrī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2018/163 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001)

Share This Post

More To Explore

Blog

Does cold outreach work?

Can You Really Get 10 Leads for 249 Eur? A Look into Cold Outreach